Charakteristika

Pred samotnou realizáciou okrasnej záhrady, či už svojpomocne, alebo prostredníctvom záhradníckej firmy je potrebné ujasniť si účel, pre ktorý bude budúca záhrada slúžiť. Následne je dôležité prispôsobiť umiestnenie jednotlivých prvkov prírodným podmienkam, nárokom i Vašim požiadavkám. Na základe týchto informácií je možné určiť, kde bude umiestnený záhon s okrasnými rastlinami, trvalkami, alpinum, oporný múrik s vyvýšeným záhonom, záhradný krb, okrasné jazierko, alebo bazén. Skôr než začnú prvé záhradné práce je dôležité zvážiť, či si Váš trávnik a záhradu zvládnete polievať sami, alebo túto prácu za Vás vykoná závlahový systém, šetriaci Váš čas, ktorý sa dá lepšie využiť na oddych.

Zelená pieta

Odborníci si všímajú, že tony betónu sa z panelových sídlisk „premiestňujú" na cintoríny. Naše cintoríny sú verným obrazom prostredia, v ktorom žijeme. Nepáčia sa Vám naše súčasné cintoríny preplnené kameňom a betónom? Zanechajte tradičné, nákladné a hlavne nepekné úpravy pietnych miest a vráťte sa k vytváraniu zelených hrobov. Dobrý cintorín by mal však pripomínať park, ktorého esteticky stvárnené prostredie pozýva ľudí k spomienke na blízkych.

Výhody zelených hrobov:

  • Sú estetickejšie.
  • Sú lacnejšie. My Vám pripravíme niekoľko návrhov výsadby zelených hrobov a výsadbu aj zrealizujeme. Cena bude niekoľko násobne nižšia ako pri betónových hroboch.
  • Údržba nemusí byť náročná. Pri zvolení vhodných rastlín si ich upravíte sami 2-3 krát do roka, prípadne túto starostlivosť prenecháte na nás.